groepsfoto de velder

Ontmoeten, verbinden, ondernemen.

Stichting Koffieluitjes Ede

Stichting Koffieluitjes Ede zet zich in voor eenzame ouderen. Ouderen met een klein netwerk en die weinig buiten de deur komen. Wij willen deze ouderen uit hun isolement halen, ze activeren en het gevoel geven ergens bij te horen. Dit doen we door ze letterlijk aan de hand mee te nemen naar onze koffieochtenden en activiteiten.

Aanmelden Doneren
×

Voor wie is Stichting Koffieluitjes?

Stichting Koffieluitjes is voor ouderen die het leuk vinden om nieuwe mensen te leren kennen. Ouderen die graag contact hebben en verbinding zoeken met andere mensen in groepsvorm, door samen koffie te drinken en activiteiten te ondernemen. Het doel van Stichting Koffieluitjes is het netwerk van (eenzame) ouderen vergroten en bij te dragen aan een zinvolle daginvulling. De groepen komen drie keer per maand samen voor een kopje koffie of een activiteit. Tijdens onze ontmoeting ontstaan er verbindingen tussen de deelnemers.

Koffieluitjes heeft vijf groepen. Elke groep is anders. Een andere locatie, andere deelnemers, andere vrijwilligers en een andere jaarplanning! Op deze manier heeft elke groep zijn charme en is de kans groot dat een groep bij iemand past.

Neem contact op met Stichting Koffieluitjes

Aan tafel eten

Onze activiteiten

Koffieluitjes ontmoet elkaar 3 keer per maand. Tijdens deze ontmoetingen drinken we samen koffie, doen we een spelletje of gaan we erop uit. De activiteiten die we het hele jaar door ondernemen, zijn door de deelnemers zelf gekozen. Aan deze activiteiten zitten geen kosten verbonden.

Koffieluitjes tussen de bloemen

Hoe meld ik mij aan?

Aanmelden kan u zelf, uw familie, de praktijkondersteuner of bijvoorbeeld een welzijnswerker voor u doen. Dit kan door het contactformulier op de website in te vullen, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op. U kunt ons ook bellen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.

Koffieluitje met vrijwilliger

Doneren, schenken en nalaten

Stichting Koffieluitjes is een voorliggende voorziening in Ede en is afhankelijk van subsidies en giften. Met uw gift kunnen wij de activiteiten voor onze Koffieluitjes continueren en verder uitbreiden binnen de Gemeente Ede. Lees verder hoe je ons kan helpen.

aan de tafel bij passiflora

Stichting koffieluitjes

Het mooie van Koffieluitjes is dat er onderling fijne contacten en zelfs vriendschappen ontstaan. Deze worden buiten de momenten bij Koffieluitjes voortgezet, waardoor het sociale netwerk van onze deelnemers wordt vergroot. Stichting Koffieluitjes is een voorliggende voorziening, wat wil zeggen dat wij binnen de sociale basis ervoor zorgen dat onze deelnemers minder snel hulp nodig hebben vanuit het WMO in de vorm van ondersteuning.

Neem contact op met Stichting Koffieluitjes

Omarming in de kas

Het concept Koffieluitjes

Het concept Koffieluitjes rust op onderstaande zes pijlers.


Aan de hand meenemen
Nieuwe mensen leren kennen kan spannend zijn. Om de drempel zo veel mogelijk te verlagen, maken we eerst eens kennis. We nemen onze nieuwe Koffieluitjes letterlijk aan de hand mee naar onze activiteiten.
Vertrouwen, gevoel van veiligheid
De Koffieluitjes activiteiten hebben geen open inloop. Door het opbouwen van een vaste groep, ziet men steeds vertrouwde gezichten en kan een band worden opgebouwd. Hierdoor ontstaat het gevoel van veiligheid.
Mede eigenaarschap
Onze Koffieluitjes bedenken zelf de activiteiten en beslissen gezamenlijk welke activiteiten worden opgenomen in de jaarkalender. Hierdoor zijn zij mede-eigenaar van de activiteitenkalender en voelen zich gemotiveerd om hun aandeel te leveren en deel te nemen.
Zingeving
Ieder mens wil gezien en gehoord worden. Dat geeft het gevoel: ik hoor ergens bij, mijn mening telt en ik mag er zijn. Het gevoel van waardevol te zijn voor anderen en ergens bij te horen is belangrijk.
Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kan Koffieluitjes niet bestaan. Onze vrijwilligers zijn stuk voor stuk mensen die iets willen betekenen voor een ander. Deze fantastische vrijwilligers vormen een netwerk voor onze ouderen en bieden hulp daar waar nodig is.
Samenwerking
Samenwerking met burgers, zorgprofessionals en welzijnsorganisaties wordt steeds belangrijker. We kunnen niet altijd achter een voordeur kijken of er een eenzame, geïsoleerde oudere woont. Door samen te werken kunnen we deze doelgroep sneller signaleren en kijken waar de behoefte ligt.